2014 European Freestyle Open

2014 European Freestyle Open
Stadio dei Marmi (Foro Italico)
Rome, Italy
May 23-25, 2014

Open Pairs Final

1. Balu Major/Fabio Sanna (T: 50.8, E: 17.2, AI 13.2, D: 20.4)
2. Tom Leitner/Marco Prati (T: 49.9, E: 17.2, AI: 14.0, D: 18.7)
3. Clay Collera/Andrea Dini (T: 47.9, E: 18.5, AI: 13.1, D: 16.3)
4. Pavel Baranyk/Ayal Benin (T: 47.7, E: 17.4, AI: 12.4, D: 17.9)
5. Luca Mazzucato/Andrea Rimatori (T: 46.6, E: 17.9, AI: 11.1, D: 17.6)
6. Florian Hess/Alex Leist (T: 45.6, E: 15.0, AI: 15.2, D: 15.4)
7. Robert Dittrich/Christian Lamred (T: 44.8, E: 14.0, AI: 13.0, D: 17.8)
8. Emanuele Faustini/Claudio Massaro (T: 38.7, E: 16.6, AI: 8.4, D: 13.7)

Open Co-op Final

1. Florian Hess/Christian Lamred/Alex Leist (T: 47.8, E: 16.6, AI: 14.5, D: 16.7)
2. Clay Collera/Andrea Dini/Marco Prati (T: 46.7, E: 15.3, AI: 14.5, D: 16.9)
3. Balu Major/Fabio Nizzo/Fabio Sanna (T: 44.9, E: 14.9, AI: 11.7, D: 18.3)
4. Pavel Baranyk/Tom Leitner/Jan Soerensen (T: 43.6, E: 14.2, AI: 12.7, D: 16.7)
5. Emanuele Faustini/Sasche Hoehne/Mehrdad Houssanian (T: 43.2, E: 15.4, AI: 11.8, D: 16.0)
6. Luca Mazzucato/Valerio Occorsio/Andrea Rimatori (T: 39.1, E: 13.3, AI: 11.9, D: 13.9)

Mixed Pairs Final

1. Eleonora Imazio/Fabio Sanna (T: 52.5, E: 18.8, AI: 15.3, D: 18.4)
2. Judith Hess/Florian Hess (T: 48.9, E: 17.4, AI: 13.8, D: 17.7)
3. Anna Bragagnolo/Emanuele Faustini (T: 45.8, E: 17.7, AI: 11.6, D: 16.5)
4. Ilka Simon/Mehrdad Houssanian (T: 45.2, E: 16.2, AI: 11.7, D: 17.3)
5. Lina Bödecker Dittrich/Alex Leist (T: 43.2, E: 15.3, AI: 10.4, D: 17.5)
6. Nadine Klos/Christian Lamred (T: 39.5, E: 14.6, AI: 9.5, D: 15.4)
7. Alice Tommazzini/Fabio Nizzo (T: 39.4, E: 14.6, AI: 8.7, D: 16.1)
8. Fabiana Ciciriello/Francesco Romeo (T: 32.3, E: 12.0, AI: 7.1, D: 13.2)
9. Anna Merlo/Lorenzo Telo (T: 27.3, E: 11.6, AI: 4.5, D: 11.2)

Women’s Pairs Final

1. Judith Hess/Ilka Simon (T: 43.0, E: 15.6, AI: 12.1, D: 15.3)
2. Lina Bödecker Dittrich/Nadine Klos (T: 37.4, E: 13.8, AI: 10.3, D: 13.3)
3. Anna Bragagnolo/Eleonora Imazio (T: 36.8, E: 14.2, AI: 10.6, D: 12.0)
4. Fabiana Ciciriello/Anna Merlo (T: 27.0, E: 13.0, AI: 5.4, D: 8.6)

Continue reading “2014 European Freestyle Open”